Контакт-центр (0382) 742-104
 
Контакт-центр (0382) 742-104

Правила споживчого ринку газу

01.01.2016 / 16:25

Права та обов`язки оператора ГРМ

Відносини між газорозподільними підприємствами (Операторами ГРМ) та юридичними або фізичними особами (населенням) - споживачами природного газу регулюються Кодексом газорозподільних систем, затвердженим Постановою НКРЕКП 30 вересня 2015 р. № 2494, а також Типовим договором розподілу природного газу, затвердженим Постановою НКРЕКП 30 вересня 2015 р. № 2498.

Оператор ГРМ – газорозподільне підприємство зобов’язане:

- розміщувати на сайті чинні тарифи за послуги з розподілу природного газу та поточну редакцію тексту Договору розподілу природного газу (далі - Договір) і Кодексу газорозподільних систем, а у разі внесення до Договору в установленому законодавством порядку відповідних змін своєчасно їх публікувати в офіційних друкованих виданнях, які публікуються на території його ліцензованої діяльності;

 - забезпечити можливість цілодобового доступу Споживача до газорозподільної системи в межах величини приєднаної потужності його об’єкта та передачу належних Споживачу об’ємів (обсягів) природного газу з дотриманням належного рівня надійності, безпеки, якості та величини його тиску за умови дотримання Споживачем вимог Договору;

 - забезпечити належну організацію та функціонування особистого кабінету Споживача;

 - забезпечити належний рівень комерційного обліку природного газу по Споживачу, у тому числі формування загального об’єму та обсягу розподілу (споживання) природного газу Споживачу за відповідний період;

 - дотримуватись встановлених вимог Кодексу газорозподільних систем щодо приладового обліку, якщо комерційний вузол обліку (лічильник газу) за Договором буде належати Оператору ГРМ;

 - за письмовою вимогою Споживача безкоштовно надати йому завірену письмову форму Договору протягом десяти днів з дня надання Оператору ГРМ такої вимоги;

 - проводити на вимогу Споживача перевірку роботи комерційного вузла обліку (лічильника газу) у порядку, визначеному Кодексом газорозподільних систем;

 - здійснювати перерахунок об’ємів (обсягів) розподіленого природного газу по об’єкту Споживача відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем та сплачувати компенсацію Споживачу у разі невідповідності якості природного газу на межі балансової належності об’єкта Споживча параметрам, визначеним Кодексом газорозподільних систем;

 - дотримуватись інших вимог передбачених Договором розподілу природного газу та Кодексом газорозподільних систем.

Оператор ГРМ - газорозподільне підприємств має право:

 - отримувати від Споживача оплату за Договором;

 - не здійснювати фактичний розподіл природного газу Споживачу або обмежити його чи припинити у порядку та на підставах, передбачених Договором;

 - безперешкодного та безкоштовного доступу на територію та земельну ділянку Споживача, де розташована газорозподільна система, та/або газове обладнання Споживача, та/або комерційний вузол обліку, для виконання службових обов’язків, передбачених законодавством та Договором;

 - перевіряти роботу комерційного вузла обліку (лічильника газу), у тому числі встановленого на об'єкті Споживача, у порядку, визначеному Кодексом газорозподільних систем;

 - вимагати від Споживача підписання акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності Сторін;

 - встановлювати на комерційному вузлі обліку (лічильнику газу) засоби дистанційної передачі даних та/або дублюючі чи контрольні засоби вимірювальної техніки, якщо такі заходи здійснюються за рахунок та силами Оператора ГРМ;

 - припинити/обмежити розподіл природного газу Споживачу в порядку та у випадках, передбачених Кодексом газорозподільних систем, у тому числі у разі:

- несвоєчасної та/або неповної оплати послуг за цим Договором;
- відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу у Споживача;
- подання Споживачем або його постачальником (який уклав з Оператором ГРМ договір на виконання робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання споживачам) письмової заяви про припинення газопостачання;
- несанкціонованого відбору природного газу;
- визнання в установленому порядку аварійним стану газорозподільної системи  та/або  ліквідації наслідків аварій, спричинених надзвичайними ситуаціями техногенного, природного або екологічного характеру, та проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

 - інші права, передбачені Договором розподілу природного газу та Кодексом газорозподільних систем.